اداره ثبت اسناد املاک درهندیجان

12
خورنا – سید مهران رفیعی درگفتگو باخبرنگار ما گفت به منظور تسهیل برای کاری اداری ثبتی درهندیجان این اداره درآینده نزدیک راه اندازی می شود . نماینده عالی دولت همچنین با اشاره به حل مشکلات اداری درخصوص ثبت واملاک می…