اداره بهزیستی شهرستان اهواز

37
خورنا: 40 زوج زیر پوشش اداره بهزیستی شهرستان اهواز با برگزاری مراسم جشنی از سوی این اداره به خانه بخت رفتند. به گزارش چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی بهزیستی خوزستان این جشن در فضایی مفرح و شاد…