اداره بهداشت هفتکل

37
خورنا: قرار بود نمایشگاهی از طرف اداره بهداشت هفتکل به مناسبت هفته مبارزه با موادمخدر در این شهرستان برگزار شود. به گزارش خورنا به نقل از هفتکل ندا، هفته مبارزه با مواد مخدر که از مورخ 4 الی 11 بهمن…