اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهبهان

خورنا: حجت‌الاسلام ابراهیم قائمی از اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهبهان انتقاد کرد. حجت‌الاسلام ابراهیم قائمی در گفتگو با خبرنگار خورنا در بهبهان اظهار کرد: با توجه به عملکرد ضعیف اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهبهان  در کار…