اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهبهان

امام جمعه زیدون
خورنا: حجت‌الاسلام ابراهیم قائمی از اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهبهان انتقاد کرد. حجت‌الاسلام ابراهیم قائمی در گفتگو با خبرنگار خورنا در بهبهان اظهار…