اداره اوقاف اندیمشک مستقل می شود

خورنا : مسئول اداره اوقاف و امور خیریه اندیمشک خبر از استقلال این اداره از دزفول در آینده ای نزدیک خبر داد. مروت خادم امروز در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی اری ترین گفت: با توجه نیاز روزافزون این اداره در زمینه استقلال در تصمیم گیری ها پیرامون مباحث مربوط به اوقاف و امور خیریه پیشنهادهایی را به طور مکرر…