اداره اوقاف اندیمشک مستقل می شود

12
خورنا : مسئول اداره اوقاف و امور خیریه اندیمشک خبر از استقلال این اداره از دزفول در آینده ای نزدیک خبر داد. مروت خادم امروز در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی اری ترین گفت: با توجه نیاز روزافزون این اداره…