اداره اطلاعات رامشیر

خورنا: سربازان گمنام امام زمان(عج) یک گروه مفسد اقتصادی را کشف و دستگیر کردند. به گزارش خورنا به نقل از رامشیرپانا، یکی دو روزیست که یک پلاکارد تقدیر از اداره اطلاعات رامشیر که بر دیوار فرمانداری شهرستان نصب شده، موضوع اصلی محافل عمومی و خصوصی شهروندان شده است. بر…