اداره آب و فاضلاب ماهشهر

خورنا: سیدجعفر طباطبایی سرپرست فرمانداری ماهشهر از اداره آب و فاضلاب این شهرستان بازدید کرد. به گزارش خورنا از ماهشهر، سیدجعفر طباطبایی سرپرست فرمانداری شهرستان به منظور بررسی تکریم ارباب رجوع و بازرسی از نحوه ارائه خدمات و انجام امور از اداره آب و فاضلاب شهر بندر ماهشهر بازدید کرد. وی در این…