اداره‌كل هواشناسي خوزستان

خورنا: معاون اداره‌كل هواشناسي خوزستان از احتمال وقوع گرد و خاك محلي در روز جمعه در برخي مناطق استان خبر داد. عليرضا غلام‌پور اظهاركرد: شهرهاي آبادان، ماهشهر، شادگان، سوسنگرد و اهواز امروز با پدیده گرد و غبار مواجه بودند. وي ادامه داد: بررسي وضعيت سينوپتيكي نقشه هاي هواشناسي عبور ناپايداري تراز میانی جو از استان را تا روز شنبه آينده نشان مي‌دهد….