ادارات

خورنا عبدالحسن مقتدایی بعد از ظهر امروز در جلسه خرید کالای داخلی استان که در محل سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد اظهار کرد: همه ادارات و شرکت‌هایی که در خوزستان فعالیت می‌کنند برای کمک به ایجاد اشغال و رونق چرخه تولید استان ملزم به اجرای دستورالعمل خرید تولیدات داخلی هستند. وی با بیان اینکه استفاده از…