ادارات مرتبط با تعزیرات حکومتی

خورنا : معاون فرماندار اندیمشک با تاکید برای اجرای دقیق قانون در همه ابعاد گفت:اجرای قانون در هر زمینه ای لازم بوده و همه باید در این راستا تلاش کنند. امیر حمزه بزرگی در نشست هماهنگی جمعی از ادارات برای انجام امور تعزیرات حکومتی گفت:هرجا قانون بخوبی عمل کرده نتیجه ای بسیار مفید به دنبال داشته است. وی افزود:برای نهادینه کردن…