ادارات دولتی شهر مشراگه

خورنا: فرماندار رامشیر از شهرداری خواست تا نسبت به تأمین زمین برای استقرار ادارات اقدام نماید. به گزارش خورنا، جلسه ای به منظور بررسی مشکلات شهر مشراگه در محل شهرداری با حضور فرماندار و دیگر مسئولین ادارات برگزار شد. در این جلسه مهدی خالدی شهردار رامشیر، از افتتاح…