اخلاق محمدیان

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان خبر داد:

خورنا|احمدرضارستمی: اخلاق محمدیان مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان، خبر داد: در طول سه ماهه نخست سالجاری شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان هفت تور صنعتی را برگزار کرده است. وی افزود: تاکنون ۱۸۶ نفر در قالب تورهای مذکور از ظرفیت های صنعتی درون استانی و برون استانی بازدید بعمل آورده اند. اخلاق محمدیان با اشاره به کارکردهای تورهای صنعتی اظهار کرد: تورهای صنعتی…
خورنا – ۱۶ واحد کارگاهی درآخرین روز هفته دولت در شهرک صنعتی شماره یک اهواز به بهره برداری رسید. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان دوشنبه در آئین بهره برداری از این واحدها بیان کرد: اعتبار ساخت این ۱۶ کارگاه که توسط شرکت شهرک های صنعتی خوزستان احداث شدند از منابع داخلی و بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون…