اخراج کارکنان دانشگاه آزاد دزفول

خورنا: در پی اتمام قرارداد حدود ۹۰ نفر از کارگران و کارمندان پیمانی دانشگاه آزاد واحد دزفول که به شکل پیمانی با پیمانکار در بخش خدماتی،اداری و …. دانشگاه آزاد مشغول به کار بوده اند و به جهت عدم تخصیص اعتبار و اعطای مجوز از مرکز برای تمدید قرارداد ،از سوی این شهروندان و خانواده…
خورنا: 92 نفر از کارکنان پیمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول به دلیل اتمام قرار داد در چند روز گذشته شغل خود را از دست داده و بیکار شدند. به گزارش ایرنا، معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در خصوص علت عدم تمدید قرارداد نیروهای پیمانی این دانشگاه به…