اخذ بورسیه

37
خورنا: رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول گفت: از بین جوانان نخبه و برجسته بیش از یک هزار و 700 متقاضی را در پنج سال گذشته گزینش کرده و به وزارت علوم برای جذب و بورسیه معرفی کرده‌ایم. محمدعلی…