اختلال

37
خورنا/ تماس از تلفن های ثابت به شبکه تلفن های همراه اول، ایرانسل و تالیا در این شهرستان غیر ممکن شده است. رییس اداره مخابرات آبادان بروز خرابی در این شبکه را دلیل اصلی اختلال در تماس از تلفن های ثابت…