اختلال

خورنا/ تماس از تلفن های ثابت به شبکه تلفن های همراه اول، ایرانسل و تالیا در این شهرستان غیر ممکن شده است. رییس اداره مخابرات آبادان بروز خرابی در این شبکه را دلیل اصلی اختلال در تماس از تلفن های ثابت به خطوط تلفن های همراه اعلام کرد. ‘سلمان سهیم پور’ افزود: کار بررسی وضعیت و رفع نقص در شبکه توسط تیم…