اختلاف

37
خورنا: استاندار خوزستان به دلیل عدم هماهنگی با وی در انتصاب سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز این انتصاب را به رسمیت نشناخته و ضمن موضع‌گیری علنی حتی با ارسال نامه‌ای به امضای مدیر دفترش مانع از شرکت مدیران استان…