اختلاف بین ائتلاف پیشرفت

خورنا: محسن رضایی گفت: من به آقای قالیباف و حداد و ولایتی می‌خواهم بگویم که ظاهرا اختلاف‌نظرهایتان جدی است. به ما بگویند که مگر شما ائتلاف نکردید چرا این قدر اختلاف نظر دارید؟ البته هیچکدام از اعضای ائتلاف 2+1 به این سوال پاسخی ندادند.