اختلاف استاندار خوزستان با ایدنی

خورنا: مباحث مطرح شده در خصوص انتصاب دکتر ايدني در خوزستان به جلسه هيئت دولت هم رسيد. به گزارش خورنا از اهواز، به دنبال اختلافاتي که در خصوص انتصاب دکتر ايدني به عنوان رئيس دانشگاه پزشکي اهواز با استاندار در روزهاي اخير مطرح شد،وزير بهداشت و در مآن درباره اين اختلافات و ناراحتي استاندار خوزستان از…