اختلاف‌افکنی

37
خورنا: در پی انتشار خبری از سوی روابط عمومی بنیاد باران درباره ترکیب جدید هیات مدیره این بنیاد برخی رسانه‌های وابسته به جریان اقتدارگرا مبادرت به بزرگنمایی یک بخش از این خبر درباره عدم حضور دکتر محمدرضا عارف در…