اختلافات مرزی دو شهر اندیمشک و دزفول

کلامی کوتاه با استاندار خوزستان

خورنا – محمدامین جمشیدی :  دو روز پیش خبری در سایت استانداری خوزستان و برخی از وب سایت های خبری استان مبنی بر حل نهایی اختلافات مرزی دو شهر اندیمشک و دزفول با تعیین خطوط مرزی جدید  توام با درج یک مصاحبه با استاندار خوزستان منتشر شد…  خطوط مرزی تازه ای که موقعیت استحفاظی شهرستان دزفول را در مرزهای…