اختلاس 7۰۰۰ میلیارد

سردبیر :

بیژن بهوندی – خورنا  بعد از دیده شدن آن شی نورانی سفید رنگ در سازمان ملل و رونمایی از بی نقص ترین  دولت ایران به ریاست دکتر(!) محمود احمدی نژاد ، و افشاگری های صادقانه و  پیگیری های قضایی – نظامی – مجلسی و امنیتی از برخی جریانات و اتفاقات در نظام مالی کل کشور  ، و دستگیری – برگزاری داداگاه و…