اختصاص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار به این شهرستان

خورنا: فرماندار کارون از اختصاص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار به این شهرستان خبر داد و گفت: این اعتبار از محل تملک دارایی‌های استان خوزستان اختصاص یافته است. عباس دشتی‌نژاد اظهار کرد: در سال جاری حدود 20 میلیارد تومان اعتبار به شهرستان کارون اختصاص یافت. وی افزود: این اعتبار از محل تملک دارایی‌های استان خوزستان بین شهرهای مختلف توزیع شده است که…