اختراع

مدیرعامل شرکت خدمات چاه‌های نفت طلوع ایلیای اهواز

 دستگاه سیستم آتش زنی المنت حرارتی برای مشعل‌های دکل حفاری دریایی و خشکی و پتروشیمی و سکوهای نفتی نیز استفاده خواهد شد. وی بیان کرد: نمونه خارجی این دستگاه با ولتاژ بالا ساخته شده است که ایمنی آن نیز کمتر است و اگر نمونه خارجی دچار ایراد شود بایستی دوباره یک دستگاه دیگر خریداری شود و این هزینه…