اختراع

میدان نفتی مشترک ایران و قطر

مدیرعامل شرکت خدمات چاه‌های نفت طلوع ایلیای اهواز

 دستگاه سیستم آتش زنی المنت حرارتی برای مشعل‌های دکل حفاری دریایی و خشکی و پتروشیمی و سکوهای نفتی نیز استفاده خواهد شد. وی…