اخبار ورزشی ایذه

خورنا: این اردو از روز 5 تیر ماه در خانه کشتی شماره 2 تهران تشکیل خواهد شد و تا روز 19 تیرماه نیز ادامه دارد. از سوی کادر فنی تیم ملی، 12 کشتی گیر و یک مربی از استان خوزستان جهت شرکت در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان اعزامی به رقابتهای جهانی صوفیه بلغارستان،…