اخبار هندیجا

خورنا: فرماندار هندیجان گفت: با کسب حداکثر آرای شورای شهر، علی شولی سرپرست شهرداری هندیجان شد. بهروز فرج‌اللهی اظهار کرد: با کسب اکثریت آرای اعضای شورای اسلامی شهر، محمد شولی به عنوان سرپرست موقت برای اجرای امور شهرداری هندیجان انتخاب شد. وی افزود: روزانه سه تا چهار کاندیداهای شهرداری به ارائه برنامه کاری و سوابق خود به اعضای شورای می‌پردازند و…