اخبار منطقه ویژه بندر امام خمینی

خورنا: بهروز آقایی گفت: به منظور ارتقای دانش و فرهنگ ایمنی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی‌، اولین مرکز HSE تخصصی با رویکرد جلوگیری از حوادث تجهیزاتی با حضور معاون فنی و نگهداری، اداره‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه این واحد افتتاح شد و شروع به کار کرد. وی افزود: این مرکز با هدف راه‌اندازی مرکز دائمی…