اخبار صنعت

خورنا: مجری طرح احداث و توسعه واحدهای نمک‌زدایی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از راه‌اندازی کارخانه نمک‌زدایی میدان لب سفید تا دو ماه آینده خبر داد. علی ابدالی‌لرکی با بیان این که این پروژه از شمار پروژه‌های اولویت‌دار مناطق نفت‌خیز جنوب است اظهار کرد: این کارخانه نخستین واحد نمک‌زدایی در میدان لب سفید است که با هدف افزایش کیفیت نفت…