اخبار شهرک طالقانی ماهشهر

خورنا: سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر از شهرک طالقانی بازدید کرد. به گزارش خورنا، منصور قمر طی بازدید از منطقه 3 شهری ماهشهر، شهرک طالقانی از نزدیک در جریان مشکلات شهروندان آن منطقه قرار گرفت . در این جلسه که امام جمعه شهرک طالقانی حضور داشت ضمن خیر مقدم به سرپرست جدید فرمانداری در خصوص مشکلات شهرک طالقانی مطالبی را…