اخبار شهرستان هفتکل

خورنا: در حمکی از سوی امام جمعه هفتکل، امام جمعه موقت این شهرستان منصوب شد. به گزارش خبرگزاری فارس از هفتکل، امام جمعه موقت شهرستان هفتکل در حکمی منصوب و فعالیت خود را آغاز کرد.