اخبار شهرستان آغاجاری

خورنا: حجت الاسلام منصور شنان گفت: مسئولین آغاجاری ضریب امنیت شهرستان را بیشتر کنند چرا که وجود امنیت باعث برکات، سرمایه گذاری و آرامش اجتماع می گردد. حجت الاسلام منصور شنان در گفتگو با خبرنگار خورنا در آغاجاری، ضمن تبریک هفته دولت به دولتمردان سابق و فعلی، اظهار داشت: شهرستانی مثل آغاجاری با این همه ذخایر…
خورنا: شهردار آغاجاری گفت: از تمام ظرفیت های شهرداری برای پیشرفت و آبادانی آغاجاری استفاده کرده ایم. علیرضا ره انجام در گفتگو با خبرنگار خورنا در آغاجاری اظهار داشت: از تمام ظرفیت های شهرداری برای پیشرفت و آبادانی آغاجاری استفاده کرده ایم و انتظار داریم شرکت های مستقر در منطقه به کمک…