اخبار شادگانش

خورنا: سرپرست دانشکده علوم پزشکی آبادان از اختصاص 2 میلیارد و 500 میلیون ریال به شبکه بهداشت و درمان شهرستان شادگان، به منظور کاستن مشکلات این مجموعه خبر داد. محمد اسماعیل مطلق امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: در جلسه هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در شهرستان…