اخبار روز سوم مذاکرات 5+1 ژنو

37
خورنا: دور چهارم مذاکرات دکتر «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه و خانم «کاترین اشتون» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز…