اخبار روز سوم مذاکرات 5+1 ژنو

خورنا: دور چهارم مذاکرات دکتر «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه و خانم «کاترین اشتون» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در حالی برگزار شد که پیشرفت در این مذاکرات بار دیگر منجر به پیوستن وزیران خارجه 1+5 به مذاکرات ژنو خواهد شد.به گزارش «انتخاب»، مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو به ریاست محمد جواد…