اخبار دشت آزادگان

معاون عمراني استاندار خوزستان گفت:

خورنا   معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: متاسفانه لابی گری هایی در انتخاب پیمانکاران ضعیف در حوزه جاده سازی وجود دارد که به طور مستقیم با جان مردم سر و کار دارد.  احمد سیاحی پیش از…