اخبار خوزستا

خورنا: قاسم امیری بیان داشت: با اجماع بر روی حسن روحانی و حمایت بزرگان، توانستیم شوری به مراتب بالاتر از سال 88 در مردم ایجاد کنیم. رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در شهرستان ماهشهر در گفتگو با خبرنگار خورنا…