اخبار اروند کنار

خورنا: با رای اعضای شورای شهر اروندکنار یوسف دریس شهردار این شهر ماند. اعضای شورای اسلامی شهر اروندکنار امروز در جلسه انتخاب شهردار این شهر حضور یافتند. در این جلسه اعضای شورا به اتفاق یوسف دریس شهردار فعلی اروندکنار را در سمت خود ابقا کردند. دریس 2 سال قبل به عنوان شهردار شهر اروندکنار انتخاب شد و در دوره چهارم شورا نیز…