احمد منصوری

خورنا – رییس اداره برق ایذه از اقدامات این اداره جهت مقابله با پیش بینی افزایش دماهوای استان خبر داد. به گزارش خبرنگار خورنا از ایذه، احمد منصوری مدیر اداره برق شهرستان ایذه در این خصوص گفت: باتوجه به پیش…