احمد لاهیجان‌زاده

37
خورنا: مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از عدم تحقق اعتبار 30 میلیارد ریالی ساخت قرنطینه گوزن زرد ایرانی در سایت حفاظت شده کرخه خبر داد. احمد لاهیجان‌زاده اظهار کرد: بار دیگر مانند سال گذشته احتمال طغیان آفت و بیماری میاز در…