احمد عامری خبرنگار خورنا

خورنا: فوق تخصص نوزادان گفت: ضایعات پوستی مدت کوتاهی پس از تولد برروی بدن اغلب نوزادان دیده می شوند که این دانه های قرمز رنگ کوچک به تدریج بزرگتر خواهند شد. دکتر محمد رضا آرامش در گفتگو با خبرنگار ما از اهواز گفت: ضایعات فوق الذکر بیشتر تنه ، پوست،…