احمد حسینی اصل

37
خورنا: رئیس شبکه بهداشت و درمان هندیجان از افتتاح سه خانه بهداشت روستایی در این شهرستان خبر داد. احمد حسینی‌اصل گفت: یکی از نیازهای شهرستان هندیجان در زمینه خانه‌های بهداشت روستایی است. وی افزود: در این راستا اقدامات لازم انجام و…