احمد باورساد

خورنا: عضو شورای اسلامی شهر اهواز گفت: شهردار اهواز می‌خواهد زودتر از موعد مقرر قراردادهای قبلی را بسته و به صورت غیر تخصصی با همان پیمانکاران، مجددا قرارداد جدید امضا کند. احمد باورساد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: با وجود این که قراردادهای خدمات شهری مکانیزه قبلی هنوز به…