احمدی نژاد مجلس دهم

خورنا: عبدالرضا داوری، یکی از طرفداران پرو پار قرص مشائی و مشاور احمدی‌نژاد در پاسخ به این سخنانی که حول محور انتخابات مجلس دهم و حضور یاران احمدی‌نژاد و تهیه لیست با حضور وزرای کابینه‌های خود گفت: این شایعاتی است که یک سری سایت‌های افراطی پراکنده کردند. به گزارش ایسنا، وی در ادامه به خبرنگار «قانون» گفت: اینکه…