احمدی‌نژاد

37
خورنا: غلامحسين نجابت، معاون اسبق وزير نفت در امور پتروشيمي و كسي كه به مرد جهاني پتروشيمي ايران مشهور است، بالاخره در يكي از روزهاي برگ‌ريزان پاييز قرار گفت‌وگو را در دفتر خود در پاسداران گذاشت تا…
37
خورنا: اسحاق جهانگیری در حکمی رستم قاسمی را به عنوان مشاور معاون اول رئیس جمهور منصوب کرد. متن حکم معاون اول رئیس جمهور بدین شرح است: جناب آقای مهندس رستم قاسمی نظر به مراتب تعهد، شایستگی و توانمندیهای شما به موجب این…