احمدی‌نژاد

خورنا: در دوره آقای احمدی‌نژاد به دلیل جسارت خود او و حمایت هایی که از او می‌شد، به ویژه پس از حوادث سال 88 که لولویی به نام فتنه‌گران درست کردند و نظارت مجلس بر دولت را به بهانه زنده شدن فتنه‌گران سرکوب می‌کردند، مجلس به هیچ وجه در رأس امور نبود و فقط یک دکور و…
خورنا: غلامحسين نجابت، معاون اسبق وزير نفت در امور پتروشيمي و كسي كه به مرد جهاني پتروشيمي ايران مشهور است، بالاخره در يكي از روزهاي برگ‌ريزان پاييز قرار گفت‌وگو را در دفتر خود در پاسداران گذاشت تا از حال و روز صنعت پتروشيمي بگويد و اينكه در اين سال‌ها چه بر سر اين صنعت آمده است.
خورنا: اسحاق جهانگیری در حکمی رستم قاسمی را به عنوان مشاور معاون اول رئیس جمهور منصوب کرد. متن حکم معاون اول رئیس جمهور بدین شرح است: جناب آقای مهندس رستم قاسمی نظر به مراتب تعهد، شایستگی و توانمندیهای شما به موجب این حکم جنابعالی را به سمت «مشاور معاون اول رئیس جمهور» بر می گزینم. با عنایت به اولویت دولت در توسعه روابط…