احمدرضا لاهیجان زاده

در شورای اداری خوزستان؛

خورنا-احمدرضارستمس: در اولین جلسه شورای اشتغال خوزستان در سال ۹۷ که با حضور رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد احمدرضا لاهیجان زاده با بیان اینکه خوزستان دارای چیزی بالغ بر ۷۰۰ هزار کانون مستعد تولید گرد و خاک است…

در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان:

خورنا-احمدرضارستمی: در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان احمدرضا لاهیجان زاده ضمن اعلام مطلب فوق گفت: مشکل اصلی شهرک‌ صنعتی شماره پنج اهواز بحث واقع شدن قسمتی از این شهرک در حریم شهری اهواز بوده که به واقع این مسئله پس از اصلاح در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان…
خورنا: مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از پیگیری قضایی آتش زدن مزارع نیشکر در دادگاه خبر داد. احمدرضا لاهیجان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از سوزاندن مزارع نیشکر در استان خوزستان گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست علیه سوزاندن مزارع در مراجع قضایی طرح دعوا کرده و هر کدام از شرکت های تحت پوشش به نوبت به…
خورنا: نشست هم اندیشی تشکلهای غیردولتی محیط زیستی شمال خوزستان در دزفول برگزار شد. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان در این نشست با اشاره به جایگاه شهرستان دزفول و منطقه شمال خوزستان در حوزه محیط زیست گفت: تشکلهای محیط زیستی از جایگاه مهمی در حفاظت از محیط زیست برخوردارند. ˈ احمدرضا لاهیجان…