احداث کشتارگاه صنعتی خرمشهر

خورنا: مدیرکل دامپزشکی استان خوزستان گفت: متاسفانه روند احداث کشتارگاه صنعتی در شهرستان خرمشهر از سال 81 تاکنون متوقف شده است و این توقف به معنای راکد ماندن سرمایه های ملی است. مصطفی کنار کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: بیش از 800 نوع بیماری مشترک بین انسان و حیوان وجود دارد که از این بین 700 مورد…