احداث شهرک ترافیک

خورنا: معاون عمرانی استانداری خوزستان گفت: شهرک ترافیک برای آموزش اصولی قوانین راهنمایی و رانندگی به دانش آموزان و سایر اقشار جامعه در اهواز ساخته می شود.  احمد سیاحی صبح امروز پنجشنبه در جلسه احداث شهرک ترافیک در استانداری خوزستان عنوان کرد: زمینی که نیروی انتظامی خوزستان برای ساخت شهرک ترافیکی مد نظر دارد با توجه به موقعیتی که دارد در…