احداث بیمارستان در بندر امام خمینی

خورنا: بخشدار بندر امام خمینی گفت: به زودی عملیات احداث بیمارستان 32 تخت‌خوابی بندر امام خمینی آغاز می‌شود. جمشید حمایتی اظهار داشت: شهر بندر امام خمینی با بیش از 85 هزار نفر جمعیت از امکانات درمانی مناسبی برخوردار نیست و مردم این شهر از این مسئله در رنج هستند. وی افزود: درمانگاه راه زینب و درمانگاه تأمین اجتماعی تنها…