احداث بندر خشک، اجرای فاز دوم نیروگاه دز، احداث دو نیروگاه ۵۰۰ و یک هزار مگاواتی سیکل ترکیبی ، افتتاح دو شهرک کشاورزی در پادگان های شفیع خوانی و امام رضا(ع) ،