اجماع اصلاح طلبان ریاست جمهوری 92

خورنا: جمعی از مشاوران اکبر هاشمی و محمدخاتمی در حال نهایی کردن طرح اجماع اصلاح طلبان هستند تا بر اساس آن ، پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری را قریب الوقوع کنند. به گزارش عصرایران ، این طرح شامل چند محور است: – برگزاری جلسه مشترک با…