اتیسیم اندیمشک

خورنا – میثم مرادی / امروز (دوشنبه) طبق اعلام قبلی به همراه تنی چند از مردم فهیم و مسئولین دلسوز بازدید خودجوش و مردمی از مرکز اتیسم خورشید شهرستان اندیمشک انجام دادیم وظیفه شرعی و انسانی ما هست که به…