اتوبوس شهری

37
خورنا: شهردار آبادان خواستار کمک مالی سازمان منطقه آزاد اروند برای خرید 40 دستگاه اتوبوس مورد نیاز شهر شد. محمود رضا شیرازی گفت: تنها کمک سازمان منطقه آزاد اروند در سال 90 بود که با نظر مساعد مدیرعامل وقت سازمان،…